Ads Top

Use adf.ly on bachkhoathu.net

From 03/21/2017 , put adf.ly on http://cntt.bachkhoathu.net

 

<script type="text/javascript">
var adfly_id = 272929;
var adfly_advert = 'int';
var adfly_protocol = 'http';
var adfly_domain = 'j.gs';
var domains = ['bachkhoathu.net'];
var adfly_nofollow = true;
var popunder = true;
</script>
<script src="https://cdn.adf.ly/js/link-converter.js"></script>

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.